Nairac Stichting Barneveld

De middelen

De inkomsten van de stichting bestaat uit rente voortvloeiend uit het vermogen, eventuele schenkingen en andere inkomsten. Het vermogen moet door een bewindvoerder risicomijdend worden belegd. Het beginvermogen bedroeg f 362.000,-. Voor die tijd (1937) een zeer aanzienlijk bedrag.

De regenten hebben contacten met diaconien en met de gemeente Barneveld. Een van de regenten is werkzaam op de afdeling werk, zorg en inkomen van de gemeente Barneveld en zorgt in eerste instantie dat er hulpvragen, die niet door de gemeente Barneveld kunnen worden voldaan, bij de stichting terecht komen. Het betreft voornamelijk hulp aan personen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt.

De aanvraag wordt beoordeeld door het college van regenten, waarna een positief of negatief besluit valt.

Financieel verslag 2022 - 2023                                           
Balans per 31 december 2022 en per 31 december 2023

Activa 2022 2023
Effecten 50.036 50.036
Liquide middelen 159.377 160.041
Totaal 209.413 210.077
     
Passiva 2022 2023
Eigen vermogen 209.413 210.077
Totaal 209.413 210.077
     

Exploitatierekeningen 2022 - 2023

  2022 2023
Rente 2.761 2.761
Giften 2.695 410
Koerswinkel 0 0
Saldo    
Totaal 5.456 3.171
  2022 2023
Ondersteuningen 0 1.186
Onkostenvergoedingen 750 800
Diversen 485 521
Saldo 4.221 664
Totaal 5.456 3.171

Activiteiten 2022

De Nairacstichting heeft in het jaar 2022 de volgende activiteiten verricht:

Op 14 maart, 13 juni en 20 september 2022 hebben de regenten vergadert. Tijdens deze vergaderingen zijn binnengekomen verzoeken voor ondersteuning besproken en daarover besluiten genomen. Ook is gesproken over de wijze van beleggingen.

Op 11 november 2022 heeft de gecombineerde vergadering tussen de regenten en de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is zoals gebruikelijk verantwoording afgelegd over het financiele verloop van het voorliggende jaar. Ook is gesproken over de vervanging van een lid van de Raad van Toezicht wegens terugtreding. Verder is aan de orde geweest de vraag hoe op welke wijze adequaat hulp kan worden geboden overeenkomstig de doelstelling van de stichting.

Activiteiten 2023

De Nairacstichting heeft in het jaar 2023 de volgende activiteiten verricht:

Op 9 januari, 20 maart, 18 september en 12 december 2023 hebben de regenten vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn binnengekomen verzoeken voor ondersteuning besproken en daarover besluiten genomen. Ook is gesproken over de wijze van beleggingen. En is vervanging van een lid van de Raad van Toezicht aan de orde gesteld. Dit heeft geleid tot benoeming van een nieuw lid.

Op 10 november 2023 heeft de gecombineerde vergadering tussen regenten en de leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is zoals gebruikelijk verantwoording afgelegd over het financiƫle verloop van het voorliggende jaar. In deze vergadering is de heer E. Fokkema welkom geheten als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Ook in deze vergadering is van gedachten gewisseld over hoe de Nairacstichting onder de aandacht te brengen.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.