logo

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een college van regenten dat gevormd wordt door vijf personen. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die bestaat uit drie personen, benoemd door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld.

Op 23 november 1937 kwamen de regenten voor het eerst bij elkaar.

De bestuurssamenstelling (regenten) is als volgt:

J. Hazeleger, voorzitter                            

G. Meinema, secretaris

M.J. Visscher, penningmeester

E.J. Schimmel, lid

W.G. Broekhuizen, lid

De Raad van Toezicht bestaat uit J.W. Bakkenes, A. Fledderus en L.M. Verhoeks

 

Het beloningsbeleid voor bestuur en Raad van Toezicht bestaat, conform reglement, uit een geringe onkonkostenvergoeding.

Nairac Stichting  banner