logo

De Doelstelling

Het beleid van de Nairac Stichting is inwoners van de gemeente Barneveld, die voldoen aan de voorwaarden als omschreven in het reglement financieel te ondersteunen door middel van eenmalige donaties of leningen voor zover de middelen van de Nairac Stichting hiervoor voldoende zijn.

Daarnaast heeft de stichting de plicht de graven van de erflater en diens ouders op de inmiddels gesloten verklaarde Algemene Begraafplaats aan de Kallenbroekerweg te Barneveld behoorlijk te onderhouden en zo nodig te vernieuwen.

Nairac Stichting  banner